ทยอยส่งคืน “สมุดข่อยโบราณ” ให้ศูนย์รับบิณฑบาตหนังสือบุด

ส่งคืนสมุดข่อย โบราณ

ส่งคืนสมุดข่อย ในกรณีหนังสือบุด หรือสมุดข่อยโบราณ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่มได้หายไปจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ล่าสุด เริ่มมีผู้ครอบครองทยอยส่งคืนศูนย์รับบิณฑบาตหนังสือบุดแล้ว

21 ก.ค.2563 ผู้ครอบครองหนังสือบุด หรือสมุดข่อยโบราณที่ถูกโจรกรรมจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ส่งหนังสือบุดชุดแรกคืนศูนย์รับบิณฑบาตหนังสือบุด สมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระครูเหมเจติยาภิบาล พระสังฆาธิการประจำศูนย์ ซึ่งได้รับจากไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 3 กล่องใหญ่

ตอนนี้ ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด เพราะต้องรอทุกฝ่ายมาเปิดกล่อง พร้อมกันในวันที่ 24 ก.ค.นี้ แต่คาดจากน้ำหนักและขนาดกล่องอาจมีกว่า 10 เล่ม หนึ่งในนั้น มีหนังสือบุดพระมาลัยของวัดใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราชรวมอยู่ด้วย โดยผู้ครอบครองที่ส่งตรงมาจาก จังหวัดขอนแก่น

ทันทีที่รับพระครูเหมเจตยาภิบาล ก็ได้ทำลายชื่อและที่อยู่ผู้ส่งตามเจตนารมย์ที่ประกาศรับคืน ก่อนที่จะนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ภายในสำนักงานพิพิธภัณฑ์สถาน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนี้จะนัดหมายตำรวจที่รับผิดชอบคดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดกล่องพร้อมกัน เพื่อจะได้บันทึกรูปพรรณสัณฐานของหนังสือบุดทุกเล่ม ก่อนมอบให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มีการเผยแพร่คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชที่ 12/2563 เรื่องการพักการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งอธิการบดี ลงนามโดยนายวิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ และช่วยปฏิบัติราชการที่บัณฑิตวิทยาลัย จนกว่าจะมีคำสั่งเปรี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น…