กมธ.ข่มขืน – ดันประเด็นฉีดให้ฝ่อชั่วคราว ในทุกๆ 3 เดือน ใช้เฉพาะนักโทษพ้นโทษ ป้องกระทำผิดซ้ำๆ

ดัน!! ข่มขืน-ฉีดให้ฝ่อ ทุกๆ 3 เดือน

ข่มขืน-ฉีดให้ฝ่อ พัชรินทร์ สรุปข้อเสนอ กมธ.ข่มขืน ดันประเด็นฉีดให้ฝ่อในทุกๆ 3 เดือน ย้ำใช้เฉพาะนักโทษที่พ้นโทษ ป้องกระทำผิดซ้ำ

นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณ ที่สภาเล็งเห็นปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา ที่ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการข่มขืน-กระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอรายงานสรุปผล ให้สภารับทราบโดยโรดแมปหลังจากนี้ จะส่งข้อสังเกตไปให้รัฐบาล นำข้อศึกษาเหล่านี้ไปใช้กับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการป้องกันแรกเริ่ม ไปจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการ ก็คือการลงโทษ ส่วนในชั้นกรรมาธิการหารือถึงการลงโทษที่ผ่านมา โทษสูงสุด ก็คือการประหารชีวิต แต่คดีเหล่านี้ยังไม่สิ้นสุดไปจากประเทศไทย จึงได้มีการถกเถียงและหยิบยกประเด็นฉีดให้ฝ่อมาศึกษา

โดย ยืนยันว่าหลักการฉีดให้ฝ่อ สามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ แต่ก็ต้องดูว่าจะใช้ในการบำบัดรักษาหรือการลงโทษ โดยการฉีดให้ฝ่อจะใช้เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำๆ หลังพ้นโทษไม่ให้ออกมาข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก โดยการฉีดฮอร์โมนเพื่อยับยั้งความต้องการทางเพศในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำการฉีดในทุกๆ 3 เดือน และไม่ใช้การฉีดให้ฝ่อแบบถาวร ซึ่งเรื่องนี้เสนอไปยังกระทรวงยุติธรรมที่ต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการศึกษาเพิ่มเติมว่าจะนำมาใช้เพื่อการบังคับใช้โทษ หรือโปรแกรมบำบัด ส่วนจะนำการฉีดลดฮอร์โมนมาใช้ในผู้กระทำความผิดเพศหญิงด้วยหรือไม่ ย้ำว่าในบทกฎหมายครอบคลุมในทุกเพศ แต่ยังไม่ได้ศึกษาถึงประเด็นฉีดให้ฝ่อในเพศหญิง…