ไปรษณีย์หนุน SME ชุมชน ส่งสินค้าตัวอย่างตรวจแล็บรับรองมาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ไปรษณีย์หนุน  SME ชุมชน ส่งสินค้าตัวอย่างตรวจแล็บรับรองมาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ไปรษณีย์หนุน  SME ชุมชน ส่งสินค้าตัวอย่างตรวจแล็บรับรองมาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ห้องปฏิบัติการกลาง และไปรษณีย์ไทย ร่วมมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ จัดระบบส่งตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และส่งใบรับรองผลตรวจคุณภาพสินค้าถึงบ้าน เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนสร้างความ

ไปรษณีย์หนุน

วันที่ 3 ต.ค. 62 นางปทิดา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่าบริการส่งด่วน EMS ในประเทศแบบธุรกิจตอบรับ และเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในท้องถิ่น สามารถจัดส่งตัวอย่างสินค้า เพื่อส่งตรวจ
ผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด หรือ Central Lab Thai ตามสาขาบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ 7 แห่งทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทั้งจากผู้ประกอบการโดยตรง และระหว่างสาขา ตลอดจนการส่งกลับใบรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพจากบริการด้านการขนส่ง รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตลอดจนการจัดระบบขนส่งแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับสิ่งของ หรือสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ ปลากัด ที่ให้ความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบสถานะจัดส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ไปรษณีย์หนุน
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการรายย่อย หรือเกษตรกรแปรรูป การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นการสร้างมาตรฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น การร่วมมือกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและห้องปฏิบัติการกลางครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ขณะที่ นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ว่าได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ให้การรับส่งตัวอย่างได้เร็วที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด มีการเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ทำหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าตัวอย่างเพื่อนำส่งไปยังสาขาพื้นที่ และระหว่างสาขาตามวัตถุประสงค์การตรวจของสินค้า ซึ่งการร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการจัดส่งสินค้าตัวอย่างเข้าส่งตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *